Cách định giá cổ phiếu và trái phiếu

29/10/2021 01:50:29 1851 Lượt xem
0

Định giá cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp là việc cực kỳ quan trọng hàng đầu từ đó làm cơ sở so sánh với giá thị trường để đưa ra quyết định đầu tư.......

Tóm tắt bài viết

Tóm tắt bài viết

Định giá cổ phiếu, trái phiếu là việc xác định giá trị hiện tại của chứng khoán làm cơ sở so sánh với giá thị trường của chứng khoán để đưa ra quyết định đầu tư.

Xác định giá trị hiện tại của chứng khoán là việc nhà đầu tư xác định tổng hiện giá của các khoản thu nhập kỳ vọng (hay còn gọi là dòng tiền kỳ vọng – cash flow) đối với chứng khoán dự định đầu tư và so sánh với giá mua chứng khoán trên thị trường mà nhà đầu tư phải bỏ ra để có thể ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Định giá cổ phiếu

Định giá cổ phiếu có 2 loại định giá cổ phiếu phổ thông và định giá theo cổ phiếu ưu đãi. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu rõ cách định giá này

Định giá cổ phiếu phổ thông

Trong định giá phổ thông có 2 cách định giá,định giá theo mô hình chiết khấu dòng tiền và định giá theo mô hình chiết khấu cổ tức

Định giá cổ phiếu theo mô hình chiết khấu dòng tiền

Giá cổ phiếu là hiện giá dòng tiền thu nhập tạo ra cho nhà đầu tư từ cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu và nắm giữ mãi mãi thì thu nhập nhà đầu tư có được từ cổ phiếu chính là cổ tức được chia hằng năm.  
Trong đó : 
              𝐷 𝑖 : là cổ tức được chia ở thời kì i.
              r    : là tỷ suất lợi nhuận đòi hỏi của nhà đầu tư.

Nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu và giữ nó khoảng n năm sau đó bán lại với giá Pn thì mô hình định giá cổ phiếu sẽ là:

 

Định giá cổ phiếu theo mô hình chiết khấu cổ tức

Trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức không đổi (tăng đều):

  

Trong đó : 

           Do là cổ tức năm vừa qua của cổ phiếu.

           g là tốc độ tăng trưởng cổ tức.

           r là tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tư.

Ví dụ : Công ty X dự kiến từ năm kế tiếp sẽ chia cho các chủ sở hữu mỗi năm là 1,5 tỷ đồng, biết suất sinh lợi mong muốn trên thị trường của vốn cổ phần công ty là 10%/năm và cổ tức tăng trưởng hàng năm là 5% thì giá trị vốn chủ sở hữu của công ty X sẽ là:

Trả lời :  công thức áp dụng 

 Cách định giá cổ phiếu theo mô hình chiết khấu cổ tức

Trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức bằng không:

Đây chỉ là một trường hợp đặc biệt của mô hình tốc độ tăng trưởng cổ tức không đổi khi g=0. Mặc dù ít khi có cổ phiếu nào có tốc độ tăng trưởng bằng 0 mãi nhưng với những cổ phiếu nào có cổ tức ổn định và duy trì. Khi đó công thức định giá có thể viết thành : 𝑷 o = 𝑫 / 𝒓
 
Ví dụ : Công ty A dự kiến từ năm kế tiếp sẽ chia cho các chủ sở hữu mỗi năm là 1,5 tỷ đồng, biết suất sinh lợi mong muốn trên thị trường của vốn cổ phần công ty là 10%/năm. 
Trả lời : Giá trị vốn chủ hữu của công ty được tính như sau:
 tốc độ tăng trưởng cổ tức bằng không

Trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức thay đổi (Tăng trưởng từng giai đoạn) 

Khi tốc độ tăng trưởng cổ tức g thay đổi qua từng giai đoạn thì công thức định giá Gordon không còn phù hợp, nó cần được bổ sung. Chẳng hạn, một cổ phiếu có tốc độ tăng cổ tức là g1 trong n năm đầu, sau đó tăng với tốc độ g2 mãi mãi.

Ta có công tức như sau

   

Định giá cổ phiếu ưu đãi

Là loại chứng khoán lai có đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Đó là giấy chứng nhận cổ đông được ưu tiên so với cổ đông thường về mặt tài chính nhưng bị hạn chế quyền hạn đối với công ty góp vốn

Theo luật chứng khoán Việt Nam:

  • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
  • Cố phiếu ưu đãi cổ tức
  • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ tức cho cổ phần ưu đãi:

  • Dp=F × rp 
  • Dp: cổ tức cổ phần ưu đãi
  • F: mệnh giá
  • rp: lợi suất cổ phần ưu đãi

Định giá trái phiếu

Định giá trái phiếu là việc xác định giá trị hiện tại (hay giá trị lý thuyết) của trái phiếu. Giá trị lý thuyết của trái phiếu được xác định bằng tổng hiện giá của toàn bộ thu nhập nhận được trong thời hạn hiệu lực của trái phiếu (thu nhập kỳ vọng).

Định giá trái phiếu không có thời hạn

Giá trị của loại trái phiếu này được xác định bằng hiện giá của dòng tiền đều vô hạn mà trái phiếu này mang lại cho nhà đầu tư.

Giá của trái phiếu vĩnh cửu chính là tổng hiện giá của toàn bộ lãi thu được từ trái phiếu. Do trái phiếu vĩnh cửu không có thời điểm đáo hạn nên toàn bộ lãi được hưởng từ trái phiếu này qua các năm hình thành nên dòng tiền đều vô hạn

Chúng ta có thể xác định giá trái phiếu vĩnh cửu qua công thức sau:

 

Trong đó:
             PV = Hiện giá trái phiếu
             C = Tiền lãi hàng năm
             r = Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư

Định giá trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi định kỳ hàng năm

Trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi (Non-zero Coupon Bond) là loại trái phiếu có xác định thời hạn đáo hạn và lãi suất được hưởng qua từng thời hạn nhất định.     
Trong đó:
               PV = Hiện giá trái phiếu
               C = Tiền lãi hàng năm
               r = Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư,F = Mệnh giá
               n = Số kỳ hạn trả lãi

Định giá trái phiếu có kỳ hạn không hưởng lãi định kỳ

Trái phiếu kỳ hạn không hưởng lãi (zero –coupon bond) là loại trái phiếu không có trả lãi định kỳ mà được bán với giá thấp hơn so với mệnh giá.
 
Trong đó:
                  PV = Hiện giá trái phiếu
                  r = Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư
                  F = Mệnh giá
                  n = Số kỳ hạn trả lãi

Định giá trái phiếu trả lãi theo định kỳ nửa năm

Thông thường trái phiếu được trả lãi hàng năm một lần nhưng đôi khi cũng có loại trái phiếu trả lãi theo định kỳ nửa năm, tức là trả lãi mỗi năm hai lần   
Trong đó:
                  PV = Hiện giá trái phiếu
                 C = Tiền lãi hàng năm
                  r = Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư
                  F = Mệnh giá,n = Số kỳ hạn trả lãi
 
Qua bài viết này chúng ta hiểu được khái niệm và đặc trưng của cổ phiếu và trái phiếu và lợi tức và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, trái phiếu và định giá cổ phiếu, trái phiếu. Mọi ý kiến đóng góp các bạn xin vui lòng comment phía dưới để chúng ta có thể chia sẻ kiến thức để học hỏi được nhiều kiến thức hơn.

 

 

 

Lớp học đầu tư
Đầu trang
Đăng ký nhận tin