Hai con đường riêng

25/10/2021 01:59:11 402 Lượt xem
0

Những gì bạn thấy bề ngoài thường là giả dối – trong giao dịch, cũng như trong cuộc sống. Xu hướng có thể xuất hiện mạnh mẽ, trong khi dưới bề mặt,nó có thể trở nên yếu và sẵn sàng đảo chiều.Chúng ta có các chỉ báo đo lường sức mạnh nội tại của một xu hướng. Đôi khichúng xác nhận một xu hướng tăng và bảo với bạn rằng OK để giữ hoặc thêm
vào các vị thế của bạn

Tóm tắt bài viết

Tóm tắt bài viết

Tác giả: Dr. Alexander Elder

Thể loại: Kỹ thuật

Tình trạng: Hoàn thành

Tải xuống: Tải xuống

Những gì bạn thấy bề ngoài thường là giả dối – trong giao dịch, cũng như trong cuộc sống. Xu hướng có thể xuất hiện mạnh mẽ, trong khi dưới bề mặt,nó có thể trở nên yếu và sẵn sàng đảo chiều.Chúng ta có các chỉ báo đo lường sức mạnh nội tại của một xu hướng. Đôi khichúng xác nhận một xu hướng tăng và bảo với bạn rằng OK để giữ hoặc thêm
vào các vị thế của bạn. Lúc khác chúng báo hiệu rằng xu hướng là đáng nghi:tốt nhất là thoát ra, chốt lời và thậm chí chuyển từ đánh lên (long) sang đánhxuống (short) hoặc ngược lại.Một sự phân kỳ là sự bất đồng giữa các mô hình của chỉ báo và giá. Chúng tathấy một phân kỳ tăng ở gần đáy thị trường và một phân kỳ giảm gần đỉnh thịtrường. Nhiều nhà giao dịch sử dụng những khái niệm này rất dễ dãi – Tôimuốn làm cho các thuật ngữ quan trọng này trở nên rõ ràng. Mục đích củacuốn sách này là giúp bạn cưỡi lên các xu hướng giá với thái độ tự tin hơn vànhận diện các đảo chiều sắp tới trước khi chúng đánh bại đám đông.

Lớp học đầu tư
Đầu trang
Đăng ký nhận tin