How to trade with Price Action

28/10/2021 02:27:57 374 Lượt xem
0

Tóm tắt bài viết

Tóm tắt bài viết

Tác giả: Galen Woods

Thể loại: Phân tích

Tình trạng: Hoàn thành

Tải xuống: Tải xuống

Trong phiên bản chiến lược này, tôi đã chọn 10 mức giá phổ biến nhất thiết lập giao dịch hành động được xem xét trên đánh giá thiết lập giao dịch.

Những chiến lược này sử dụng mô hình hành động giá và các chỉ số tối thiểu. Thiết lập cuối cùng tập trung vào việc sử dụng khối lượng để bổ sung cho hành động giá.

Tôi hy vọng bạn tìm thấy Sách điện tử này một người bạn đồng hành thân thiện cho ngoại tuyến của bạn học hỏi, và tôi chúc bạn mọi điều tốt nhất trong sự nghiệp giao dịch của bạn.

Lớp học đầu tư
Đầu trang
Đăng ký nhận tin