Một số phương pháp sử dụng trendline

28/10/2021 04:29:34 749 Lượt xem
0

Trendlines có thể nói là hình thức phân thích kĩ thuật phổ biến nhất hiện nay. Mình cũng xin thêm vào là những đường này có thể là một trong những đường bị tận dụng kém công suất nhất trong tất cả các đường.Nếu vẽ đúng các đường này có thể chính xác vì bất cứ hệ thống nào khác hoặc phương pháp nào khác mà bạn thường nhắc tới. Thật không may hầu hết các traders đều vẽ các đường này không đúng hoặc cố gắng khiến cho đường này phù hợp với thị trường thay vì cách ngược lại.Giá chỉ có thể đi theo 3 hướng : Lên, xuống và sideway. Một đường dài những khu vực giá cả đưa ra cho bạn một kiểu thị trường. Chúng ta có thể nhận ra hướng này hoặc xu thế này bằng cách vẽ trendline.

Tóm tắt bài viết

Tóm tắt bài viết

Tác giả: Alan Andrews

Thể loại: Kinh tế Tài Chính

Tình trạng: Hoàn thành

Tải xuống: Tải xuống

Trendlines có thể nói là hình thức phân thích kĩ thuật phổ biến nhất hiện nay. Mình cũng xin thêm vào là những đường này có thể là một trong những đường bị tận dụng kém công suất nhất trong tất cả các đường.Nếu vẽ đúng các đường này có thể chính xác vì bất cứ hệ thống nào khác hoặc phương pháp nào khác mà bạn thường nhắc tới. Thật không may hầu hết các traders đều vẽ các đường này không đúng hoặc cố gắng khiến cho đường này phù hợp với thị trường thay vì cách ngược lại.Giá chỉ có thể đi theo 3 hướng : Lên, xuống và sideway. Một đường dài những khu vực giá cả đưa ra cho bạn một kiểu thị trường. Chúng ta có thể nhận ra hướng này hoặc xu thế này bằng cách vẽ trendline.

Phương pháp giao dịch được sử dụng bởi Andrew xuất hiện dựa trên một số ý tưởng về sự chuyển động của giá xung quanh đường kẻ giữa tuy nhiên chúng lại khác so với cách sử dụng của Babson. Phương pháp của Babson là một phương pháp phân tích dài hạn của thị trường cổ phiếu cũng như nền kinh tế trong khi đó phương pháp của Andrews lại sử dụng trong việc phân tích ngắn hạn. Tuy nhiên kết quả của 2 phương pháp này là hoàn toàn giống nhau, cả 2 đều đạt được được mức lợi nhuận tốt trong giao dịch. Và các trader tham dự các buổi hội thảo của Andrew cũng hầu như có kết quả tương tự.

Lớp học đầu tư
Đầu trang
Đăng ký nhận tin